VRIJDAG 2 JUNI

BLOKKEN
SCHEMA

Makersdag Track 3

9:15 - 18:00 Tuinzaal

English below

Maker(s)

Josh Baker, Jonathan Zenti, Sascha Sulimma, Kristina Loring

Dit spoor is voor makers die toe zijn aan een beetje experiment. Aan verfrissende voorbeelden van audioverhalen die verder gaan dan een true crime-podcastserie, een persoonlijke queeste of een doorsnee audiotour. Dompel je onder in de wereld van immersieve audio en spannende combinaties van podcast, theater en muziek. Voertaal: Engels.

 

9.15 -9.45 uur State of the Union
De Italiaanse podcastmaker Jonathan Zenti (o.a. Meat/The Heart, Radiotopia) trapt de Makersdag af met een prikkelend betoog. Hartstikke leuk dat podcast nu hip, happening en soms zelfs commercieel succesvol is, maar wat betekent dat voor audiodrama of documentaire podcastseries? Waar staan we nu in podcastland? En waar gaan we heen?

10.00-11.15 uur Kristina Loring - Hoe maak je audio voelbaar?
In deze masterclass laat de Amerikaanse podcastmaker en geluidskunstenaar Kristina Loring (o.a.erotische podcast Dispea) zien hoe verhalende audio meer kan zijn dan alleen een vertelling. Hoe creëer je een emotionele sfeer zodat de luisteraar zich meer bewust wordt van zijn plaats: in een lichaam, een omgeving en in de maatschappij. Moderator: Tirsa With.


11.30-12.30 uur Feit én fictie in één podcast

De Duitse Sascha Sulimma maakte met zijn theatergezelschap Andcompany&Co de indrukwekkende podcast-opera Orpheus in the upperworld: the smuggler’s opera (Prix Europe 2015). In deze podcast over de migratiecrisis in Europa komen fictie, audio documentaire, spoken word en muziek samen. Hoe doe je dat, daarover vertelt Sulimma in deze inspirerende masterclass. Moderator: Tirsa With.

13.30-16.00 uur Keuzemenu
Na de lunch, waar je uitgebreid kunt netwerken, heb je -samen met de deelnemers van de andere sporen- de keuze uit een masterclass voice over van Lucas Derycke (van o.a. De kunst van het verdwijnen), een workshop over geld van producent Randy Vermeulen, pitch-sessies van o.m. fondsen, omroepen en podcastproducenten of presentaties van inspirerende binnen- en buitenlandse makers over hun laatste project. Zoek je nog een componist voor je nieuwe plannen? Boek dan een speed date met een van muzikanten die aanwezig zijn!

Keuzemenu: lees meer over de verschillende opties
> Van 13:30 tot 14:15 kan je hier uit kiezen
> Van 14:45 tot 16:00 kan je hier uit kiezen

16.30 - 18.00 uur  Josh Baker - Van Scène tot verhaal
De Britse Josh Baker is een prijswinnende multimediale duizendpoot die het gevaar niet schuwt voor een goede scène. In het tweede seizoen van zijn gelauwerde podcastserie I'M NOT A MONSTER (BBC) dat begin 2023 verscheen, onderzoekt Baker wat er écht is gebeurd met Shamima Begum, een 15-jarige die in 2015 naar Syrië vertrok om zich aan te sluiten bij IS. Behalve een even verslavende als diepgravende podcastserie werd dit ook een filmdocumentaire. Daarnaast schrijft Baker artikelen voor The Times en The Guardian en maakte hij filmdocumentaires (meerdere werden genomineerd voor een Emmy Award) Ook schrijft hij momenteel een script voor een Hollywood-speelfilm. In zijn Masterclass vertelt Josh Baker specifiek over het maken van zijn podcastserie. Wat is de rol van schrijven en een 'filmblik' daarbij? Hoe neem je een goede scène op? En hoe krijg je mensen die aanvankelijk niet willen meewerken, van sekswerkers tot leden van een terroristische organisatie, zo ver om zich toch te laten interviewen? Last but not least: hoe zorg je vervolgens voor enorme impact van jouw productie?

18.00 uur Borrel

 

In this track you will go more deeply into making a documentary podcast series and the use of sound design and music. Track 2 is suited to anyone who wants to deepen their knowledge of storylines, characters and the use of music.

 

9.15 -9.45 State of the Union
The Italian podcast maker Jonathan Zenti (e.g. Meat/The Heart, Radiotopia) will kick off the Makers’ Day with a provocative question. It’s great, of course, that podcasts are now hip and happening, but what does that mean for audio drama and documentary podcast series makers? Where do we stand in podcast land? And where are we going?

10.00 – 11.15 Kristina Loring - How do you make audio palpable?
In this masterclass the American podcast maker and sound artist Kristina Loring (e.g. the erotic podcast Dispea) shows how narrative audio can be more than just telling a story. She explains how to create an emotional atmosphere so that the listener is more aware of their place: in a body, an environment, and in society.

11.30 – 12.30 Fact and fiction in a single podcast 
With his theatre company Andcompany&Co the German Sascha Sulimma made the impressive podcast opera Orpheus in the upper world: the smuggler’s opera (Prix Europe 2015). This podcast on the migration crisis in Europe brings together fiction, audio documentary, spoken word and music. In this inspiring masterclass Sulimma explains how he did it.

13.30 – 16.00 Free choice
After lunch, which is a great opportunity to do some networking, you can choose – together with the participants of other tracks – between a masterclass in voiceover by Lucas de Rycke (e.g. De kunst van het verdwijnen), a workshop on money by the producer Randy Vermeulen, pitch sessions given by funders, broadcasters and podcast producers, or presentations by inspiring Dutch and foreign makers about their newest projects. And if you’re still looking for a composer for your own newest plan, book a speed date with one of the musicians present!

Free choice: read more about the different options
> From 13:30h to 14:15h these are the options
> From 14:45h to 16:00h these are the options

16.30 - 18.00 Josh Baker - How to make a scene 
Josh Baker is a prizewinning British multimedia all-rounder who will face  danger to get a good scene. In the second season of his much-lauded podcast series I'm not a monster (BBC), first broadcast in early 2023, Baker examines what really happened to Shamima Begum, the 15-year-old girl who left for Syria in 2015 to join ISIS. This addictive, in-depth podcast series has now also been made into a film documentary. Baker also writes articles for The Times and The Guardian and creates film documentaries, several of which have been nominated for Emmy awards. He is currently writing a script for a Hollywood feature film. In his Masterclass Baker will talk specifically about making his podcast series. What is the role of writing and a 'filmic' eye? How do you record a good scene? How do persuade people who are initially unwilling to cooperate - from sex workers to members of a terrorist organisation - to allow themselves to be interviewed? And last but not least: how do you then make sure your production has a huge impact? 

18.00 Drinks

Bestel Ticket