BLOKKEN
SCHEMA

Plan eenzaamheid, polarisatie en sociale cohesie

18:30 - 21:30 New Metropolis

Bezoek de site van New Metropolis voor meer informatie en voor het gratis reserveren van een kaartje.

Hoe creëren we ruimtes of situaties waar mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende bubbels elkaar tegenkomen en verbinding kunnen maken? Dat is de vraag die centraal staat in deze brainstorm. Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je dat mensen zich veilig gewaardeerd voelen in deze situaties?

Ben jij enthousiast over dit onderwerp en wil je er iets mee doen? We gaan brainstormen om dit grote maatschappelijke probleem op een kleinschalige manier aan te pakken. Alle verschillende disciplines, achtergronden en perspectieven zijn welkom! Er wordt toegewerkt naar een artistiek-maatschappelijke interventie of installatie, maar de uitkomst ligt open en wordt beïnvloed door waar we met de brainstorm op uit komen. Om inspiratie op te doen brengen we tijdens deze sessie een bezoek aan het verhalende kunstproject A Mile in My Shoes van het Britse Empathy Museum.

Bestel Ticket