ZATERDAG 3 JUNI

BLOKKEN
SCHEMA

The Unreliable Archives

12:00 -12:45 Witte zaal

English below

The Unreliable Archives is een audio-installatie-performance over de onbetrouwbaarheid van (collectieve) herinneringen.


Een archief kan nooit betrouwbaar of volledig zijn: het is een selectie van fragmenten, geordend door subjectieve archivarissen binnen een specifiek tijdperk of kader. Ook onze herinneringen zijn onbetrouwbaar. Met The Unreliable Archives stelt Rona Kennedy het idee van ‘objectiviteit’ ter discussie en onderzoekt ze welke verhalen ontbreken of verzwegen worden. Ze kijkt daarbij onder andere naar verhalen over migratie en mijnbouw in Zuid-Afrika en verbindt zo het ondergrondse met het bovengrondse. Uiteindelijk gaan deze verhalen over de zoektocht naar je roots en het vinden van een thuis ondanks (collectieve) trauma’s. Denk hierbij aan trauma’s door gedwongen landonteigening, het Britse internaatsysteem, of het separatistische Thuislanden-systeem in Zuid-Afrika destijds. Trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven en letterlijk littekens in landschappen achterlaten, hoewel hun diepere impact niet altijd onmiddellijk zichtbaar is.


The Unreliable Archives is an audio-installation-performance about the unreliability of (collective) memories.


An archive can never be reliable or complete: it is a selection of fragments, arranged by subjective archivists within a specific era or framework. Even our memories are unreliable. With The Unreliable Archives Rona Kennedy questions the idea of ‘objectivity’ and examines which stories are missing or concealed. Looking at stories of migration and mining in South Africa (among other stories) Kennedy connects the underground with the aboveground. Ultimately, these stories are about the search for your roots and finding your home in spite of (collective) trauma. Think of traumas from forced land expropriation, the British boarding school system, or the separatist Homelands system in South Africa at the time. Traumas that are passed on over generations and literally scar landscapes, although their deeper impact is not always immediately visible.

Bestel Ticket