1. Oorzaken zal alles doen dat in haar vermogen ligt om een bezoek naar wens te laten verlopen. Hierbij zullen medewerkers van het festival optimale zorgvuldigheid betrachten. 

2. Directie en medewerkers van de verschillende festivallocaties doen er alles aan om de voorstelling ongestoord te laten plaatsvinden. Hierbij spannen wij ons in om overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsook de veiligheid van de bezoeker te waarborgen.

3. Wij respecteren jouw privacy. Je gegevens zijn enkel voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verkocht, maar zijn nodig om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, zoals het toezenden van gekochte e-tickets. Na het kopen van e-tickets word je maximaal vier keer gemaild. Meer informatie over hoe wij met je gegevens omgaan vind je onder ‘Privacy Statement’.

4. Aan (programma-) aankondigingen, prijsopgaven, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Oorzaken Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in flyers, website, sociale media uitingen of advertenties.

5. Het toegangsbewijs is op naam geregistreerd maar wel overdraagbaar. Dit geldt niet indien het toegangsbewijs is gekocht met een persoonsgebonden (korting)pas.

6. De gepubliceerde entreeprijs is incl. transactiekosten en btw. Over de gekochte producten geldt geen bedenktijd. Het retourneren van kaarten is slechts mogelijk wanneer een voorstelling wordt geannuleerd door Oorzaken Festival. Dan zal het aankoopbedrag worden geretourneerd aan de koper. Bij een normale gang van zaken, kunnen kaarten niet worden geretourneerd, verplaatst of gerestitueerd. Let dus goed op dat je de juiste kaarten koopt.

7. Het toegangsbewijs dient (indien van toepassing samen met de kortingspas) altijd te worden getoond bij binnenkomst van de voorstellingslocatie 

8. Als huisregel geldt: na aanvang geen toegang. Dit omdat het na aanvang toelaten van bezoekers storend is voor spelers en publiek.

9. Geen restitutie op verkregen toegangskaarten. Indien een bezoeker, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een toegangsbewijs is dit voor eigen rekening. 

10. In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs heeft de bezoeker geen recht op vergoeding of vervanging.

11. Indien Oorzaken Festival, om welke reden dan ook, genoodzaakt is een voorstelling te annuleren stelt zij de bezoeker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

12. In geval van annulering van de voorstelling heeft de bezoeker uitsluitend recht op restitutie van de aantoonbaar betaalde entreegelden. Kosten van vervoer of transactiekosten komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

13. Stichting Grenzeloos Geluid, Floraweg 31, 1032 XM Amsterdam. BTW-nr. NL804944167B02 KVK-nummer KVK 41214816. info@oorzaken.org